Sikatop Seal 107

770.000,0

  • Dạng/màu:

–      Thành phần A: Chất lỏng/màu trắng

–      Thành phần B: Dạng bột/màu xám

  • Đóng gói: 25 kg/bộ (A + B)

–      Thành phần A: 5kg/1thùng

–      Thành phần B: 20kg/1bao

Sikatop Seal 107 PDF