BĂNG CẢN NƯỚC PVC BEST WATERBAR

Khối lượng riêng: 1.37 ± 0.02 kg/lít

Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<