BEST WATERBAR V200 | BĂNG CẢN NƯỚC PVC V200

1.320.000,0

Sử dụng: Băng cản nước chống thấm mạch ngừng, mạch dừng khi đổ bê tông

Đóng gói: Cuộn 20 mét màu vàng

Xuất xứ: Bestmix – Việt Nam

<

<