BĂNG CẢN NƯỚC PVC DO 250

2.200.000,0

Sử dụng: Băng cản nước 1 mặt dùng chống thấm mạch ngừng bê tông đáy

Đóng gói: Cuộn 20 mét hoặc theo yêu cầu

Dày 3-5mm

Màu sắc: Xanh

Xuất xứ: VIỆT NAM

<

<