Băng cản nước PVC V200 | WATERSTOP V200

1.320.000,0

Sử dụng: Chống thấm mạch ngừng 

Đóng gói: Cuộn 20 mét x Rộng 200mm x Dày 3-5mm

Màu: Vàng / Xanh

<

<