SIKA WATERBAR V15 | BĂNG CẢN NƯỚC SIKA

2.587.000,0

Sử dụng: Chống thấm mạch ngừng bê tông

Đóng gói: Cuộn 20 mét

Xuất Xứ: Sika Việt Nam

2

2