SIKA WATERBAR V25 | BĂNG CẢN NƯỚC SIKA

3.850.000,0

Sử dụng: Chống thấm mạch ngừng bê tông

Đóng gói: Cuộn 20m

Xuất xứ: SIKA

2

2