KHỚP NỐI VINSTOP KN92 | BĂNG CẢN NƯỚC KN92

3.850.000,0

Sử dụng: Chống thấm mạch ngừng bê tông

Đóng gói: Cuộn 50m

Xuất xứ: VIETSTAR  – Việt Nam

2

2