MASTERFLEX 2000 | TẤM PVC DẺO CHỐNG THẤM MẠCH NGỪNG

Thông số kỹ thuật

  • Cường độ kéo 28 ngày 3 Mpa (BS 6319 Phần 7)
  • Cường độ nén 30 phút 13 Mpa (AS C109) 24 giờ 31 Mpa
  • Cường độ uốn 30 phút 2 Mpa (AS C348) 24 giờ 6 Mpa
  • Tỷ trọng ướt : 2.14kg cho 1000cm3
  • Thời gian đông kết : 2 đến 3 phút