VINKEMS WATERSTOP | BĂNG CẢN NƯỚC VINKEMS

2.200.000,0

Sử dụng: Làm băng cản nước chống thấm mạch ngừng

Đóng gói: Cuộn 20md

Xuất xứ: Vinkems – Việt Nam

<

<