BÊ TÔNG

– Bê tông lót móng
– Bê tông cột, dầm
– Bê tông nền
– Ván khuôn
– Thép
– Loại khác

1.850.000 / 1 m3 (nhân công + vật tư)
Gọi ngay