THI CÔNG TRẦN VÁCH THẠCH CAO

170.000 / m2 (vật tư + nhân công)
Gọi ngay