BULONG NỞ 3 CÁNH STRONGHOLD CHỊU TẢI TRỌNG VỪA

Sử dụng: Neo tải trọng vừa

Các size thông dụng: M8, M10, M12, M16, M20

Xuất xứ: StrongHold – Đài Loan

2

2

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.