BESTBOND EP753 | CHẤT KẾT DÍNH ĐA NĂNG

385.000,0

Đóng gói: Bộ 1kg 2 thành phần
Sử dụng: Chất kết dính đa năng đóng rắn trong nước
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

2

2