BỘT TĂNG CỨNG SÀN HARDEN TOP GREY / GREEN

Sử dụng: Tăng cứng nền sàn dạng bột rắc khi đổ bê tông

Đóng gói: Bao 25 kg

Xuất xứ: IBST – Việt Nam

<

<