CHỐNG THẤM CỔ ỐNG XUYÊN TƯỜNG

Xử lý đục nhám bê tông bốn xung quanh cổ ống

CHỐNG THẤM CỔ ỐNG XUYÊN TƯỜNG

Hiện  nay thì việc thi công chống thấm cổ ống xuyên sàn, xuyên tường hoặc hộp kỹ thuật cần phải hết sức thận trọng vì với các điểm nối này với bê tông nếu không có kinh nghiệm và không có vật liệu ứng dụng tốt sẽ không thể xử lý triệt để được việc thấm thông qua các vị trí này.

Phạm vi áp dụng:

Cổ ống xuyên sàn xuyên tường của đường ống nước, đường điện

Chống thấm cổ ống xuyên tường

Các bước tiến hành xử lý:

1/ Giữa ống nhựa PVC, các đường điện và bê tông có sự co ngót không ăn vào nhau, không có sự liên kết tuyệt đối.

2/ Xử lý đục nhám bê tông bốn xung quanh cổ ống, đường điện ra.

3/ vệ sinh sạch sẽ.

4/ Quét kết nối Sika Latex hoặc Sika Latex TH

5/ Rót vữa không co ngót cường độ cao Sikagrout GP.hoặc Sikagrout 214-11

6/ Bơm Sikaflex Construction AP hóa chất siêu đàn hồi độ kết dính cao vào bốn xung quanh cổ ống cấp thoát nước.

7/ Quét 2 lớp Sikatop® Seal 107 hai thành phần màng chống thấm thẩm thấu tuyệt đối siêu đàn hồi.