PROSEAL MS | DUNG DỊCH CHỐNG THẤM THẨM THẤU

Sử dụng: Chống thấm thẩm thấu không màu

Định mức: 5-6m2 / lít

Đóng gói: Can 1L và Can 5L

2

2

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.