SIKAGARD 905W | CHẤT CHỐNG THẤM KHÔNG MÀU NGỪA RÊU MỐC

Sử dụng: Chống thấm vô hình, Tạo màng cứng bảo vệ, Ngăn ngừa nấm, rêu mốc

Đóng gói: Can 2L / Can 5L

Định mức: 4-6 m2/lít

Xuất xứ: Sika Việt Nam

<

<

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.