RULO GAI | RULO PHÁ BỌT KHÍ | CON LĂN GAI

200.000,0

Sử dụng: Phá bọt khí hình thành trong quá trình thi công sơn chống thấm, vữa tự san, sơn epoxy

Đóng gói: Chiếc

Xuất xứ: Trong nước