339.000 / bình (sử dụng cho 1200 đinh)
400.000 / chiếc
5.160.000 / hộp 750 cái
500.000 / tuýp 500 ml
470.000 /tuýp 500 ml
450.000 / tuýp 500 ml
550.000 / tuýp 500 ml
500.000 / tuýp 500 ml
1.500.000 / cái
Gọi ngay