BESTCLEAN RR112 | CHẤT TẨY RỈ THÉP

330.000,0

Đóng gói: Can 5 lít, 25 lít; phuy 210 lít
Định mức sử dụng: 1 lít sản phẩm cho 8 – 12 m2 sắt thép trong một lần quét
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<