BESTCOAT EP607 | SƠN EPOXY TỰ SAN PHẲNG, CƯỜNG ĐỘ CAO, HAI THÀNH PHẦN

Đóng gói: 18; 36 kg/bộ
Định mức sử dụng: 1.60 kg/m2/mm chiều dày.
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<