BESTCOAT EP609 | SƠN EPOXY TỰ SAN PHẲNG, CƯỜNG ĐỘ CAO, BA THÀNH PHẦN

Đóng gói: 20; 40 kg/bộ.
Mật độ tiêu thụ: 1.85 kg/m2/mm chiều dày.
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<