BESTPRIMER EP703 | SƠN LÓT CHỐNG ẨM, GỐC EPOXY HAI THÀNH PHẦN

Đóng gói: 05, 20 kg/bộ.
Hạn sử dụng: 12 tháng
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<