BESTREPAIR CE400 | VỮA SỬA CHỮA GỐC XI MĂNG-POLYMER CẢI TIẾN, MỘT THÀNH PHẦN

Đóng gói: 25kg/bao
Định mức sử dụng: Khoảng 74 ÷ 75 bao cho một mvữa thi công.
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<