Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc polysilicate BestCure SS015

Đóng gói: 25; 210 Lít/thùng
Định mức sử dụng:8 ÷ 12 m2/lít (tùy theo trạng thái bề mặt)
Thời gian bảo quản: 12 tháng
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<