PHỤ GIA BÊ TÔNG XI MĂNG SUPER R7

Khối lượng riêng: 1,14 ± 0,01 Kg/lít

Đóng gói: 5, 25, 210 lít/thùng

Liều lượng sử dụng: 0,50-1,50 Lít/100Kg Xi măng

Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

 

<

<