BEST REPAIR CE300 | VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG TRỘN SẴN

540.000,0

Đóng gói: Bao 25 kg
Định mức sử dụng: 74-75 bao / m3 vữa thi công
Thời gian bảo quản: Tối thiểu 06 tháng
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<