VỮA TỰ SAN PHẲNG BESTFLOOR PC250 | VỮA TRỘN SẴN

Sủ dụng: Vữa tự san phẳng cho nền sàn

Đóng gói: Bao 25 kg

Xuất xứ: Bestmix – Việt Nam

<

<