VỮA TỰ SAN PHẲNG NỀN SÀN BESTFLOOR PC350

Sử dụng: Vữa trộn sẵn, tự san phẳng cho nền sàn

Đóng gói: Bao 25 kg

Xuất xứ: Bestmix – Việt Nam

<

<