FISCHER FIS V360 S | HÓA CHẤT NEO CẤY THÉP

396.000,0

Sử dụng: Neo cấy thép

Đóng gói:  Chai 390 ml

Định mức: Tùy thuộc chiều rộng, chiều sâu lỗ khoan và loại thép neo cấy

 

<

<