KEO TRÁM KHE PU SOUDAFLEX 20LM ĐÀN HỒI 1 THÀNH PHẦN

125.000,0

Sử dụng: Keo trám khe PU

Đóng gói: Gói 600 ml

Định mức: 6 mét cho khe rộng 1cm x sâu 1cm

Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất