KEO TRÉT MẠCH NGÓI BESTSEAL 35 | CHỐNG THẤM MẠCH NGÓI

440.000,0

Sử dụng: Trám trét mạch ngói

Định mức: 1 thùng 10kg cho 50md mạch ngói rộng 1cm sâu 1cm

Đóng gói: Thùng 10 kg

Xuất xứ: Matrix – Singapore