SIKA PRIMER 3N | CHẤT QUÉT LÓT CHO KEO TRÁM KHE

825.000,0

Sử dung: Quét lót cho chất trám khe

Đóng gói: Lon 1 lít

Định mức: 1 lon cho khoảng 200 tuýp 600ml

Xuất xứ: Sika Việt Nam

2

2