SIKADUR 20 CRACK SEAL | KEO EPOXY XỬ LÝ NỨT

143.000,0

Sử dụng: Keo epoxy 2 thành phần xử lý nứt, bọng rỗ

Đóng gói Bộ 160ml

Hình dạng/ Màu sắc Màu vàng

Xuất xứ: Sika Việt Nam

2

2