SIKAFLEX 11 FC | KEO TRÁM KHE POLYURETHANE

Sử dụng: Keo trám khe gốc polyurethane

Dạng / Màu: Xám bê tông, đen , trắng

Đóng gói: 310ml gói (20 ống mỗi thùng )

Khối lượng thể tích: Khoảng 1.30 kg/lít, màu xám bê tông (DIN 53 479B)

Xuất xứ: Sika Việt Nam