KEO EPOXY XỬ LÝ NỨT SL 1401

Sử dụng: Trám trét các đường nứt trước khi thi công bơm keo epoxy xử lý nứt

Đóng gói: Bộ 2 thành phần

Xuất xứ: Sheng Long – Đài Loan