SOUDAFOAM GUN KEO BỌT NỞ DÙNG SÚNG

88.000,0

Sử dụng: Keo bọt nở gốc polyurethane dùng chèn lấp khe hở

Đóng gói: 750 mL
Màu sắc: Vàng

2

2