MÀNG CHỐNG THẤM BISURE KHÒ NÓNG NHẬP KHẨU AI CẬP

Sử dụng: Chống thấm khò nóng dạng màng mặt cát, mặt trơn

Đóng gói: Cuộn 10m2

Xuất xứ: Ai Cập