VINMASTIC CHÈN KHE BÊ TÔNG | MATTIT NHỰA ĐƯỜNG

1.320.000,0

VINMASTIC CHÈN KHE BÊ TÔNG

  • Đóng gói: thùng giấy carton 25kg.
  • Màu: Đen
  • Tỷ trọng: 1.1-1.2 kg/dm3
  • Bám dính tốt với bê tông xi măng.
  • Liên kết tốt với bê tông nhựa.
  • Độ lún đàn hồi cao.
  • Dễ thi công.
  • Hiệu quả kinh tế cao.

 

2

2