BASF SUPER BARRA 05 | PHỤ GIA CHỐNG THẤM

Sử dụng: Phụ gia chống thấm chất lượng cao cho bê tông

Đóng gói: Phuy 205 lít

Xuất xứ: Basf – Germany