Chất chống thấm và trám bít Bestseal CE201

Khối lượng thể tích: 1.25 ± 0.02 kg/lít.
Đóng gói: 0.5; 1,0; 5,0 kg/bao
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<