Hợp chất chống thấm Bestseal PS014

Định mức sử dụng: 0.5 – 0.8 kg/m2/lớp
Đóng gói: 5, 10, 25 kg/thùng
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<