Nền sàn và chất phủ bề mặt BestHard SS150

Khối lượng thể tích: 1.4 kg/lít
Đóng gói: 25kg/bao
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam

<

<