NEOMAX LATEX ECO | PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO VỮA

440.000,0

Neomax Latex Eco

Sử dụng: Phụ gia chống thấm cho vữa hoặc hồ dầu kết dính

Đóng gói: Can 10L

Định mức: 50L/m3 vữa

Xuất xứ: NEOMAX – Việt Nam

2

2