Phụ gia chống thấm BestLatex R114

Khối lượng riêng: 1.05 ± 0.02 kg/lít @ 25oC.
Thời gian lưu trữ: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
Đóng gói: 1 lít, 5 lít, 25 lít, 210 lít/thùng.
Hãng sản xuất: BESTMIX – Việt Nam