MASTERRHEOBUILD 561 | PHỤ GIA SIÊU DẺO CHẬM ĐÔNG KẾT

Sử dụng: Phụ gia sản xuất bê tông làm tăng tính dẻo cho bê tông và chậm đông kết

Đóng gói: Phuy 205 lít hoặc bồn 1000 lít

Xuất xứ: BASF – Đức