1.810.000 / bộ 10 kg 2 thành phần
3.816.000/ thúng 18 kg 2 thành phần
Gọi ngay