880 B2 ALPA-TECH MDI FREE PU GUN FOAM

B2 ALPA-TECH MDI FREE PU GUN FOAM

  • Lắp đặt và cách nhiệt khung cửa.
  • Trám điền khe hở, khe nối và lỗ rỗng.
  • Trám khe thấm nước trên tường.
  • Cách điện ổ cắm và đường ống nước.