AKFIX 100D | KEO SILICON DÀNH CHO NHÀ BẾP & PHÒNG TẮM

KEO SILICON AKFIX 100D

  • Gắn dán và sản xuất phòng tắm kính
  • Chít khe giữa gạch và bồn tắm trong khi lắp đặt phòng tắm.
  • Chít khe giữa gạch và bồn tắm sau khi sản xuất.
  • Chống thấm